Oversigt over den historiske rutes informationstavler.  
 
Nr. 1 Mindesten for 50-året for plantagens tilblivelse.                       
Nr. 2 Sir Lyngbjerg og omegns geologi.                                               
Nr. 3 Bakkerne som øvelsesplads for egnens karle.                           
Nr. 4 Mindesten for Stavnsbåndets løsning.                                        
Nr. 5 Udkigstårnene igennem tiden.                                                    
Nr. 6 Mindesten over Mads Bertelsen Bjerre.                                      
Nr. 7 Mindesten over enkedronning Karoline Amalie.                                              
Nr. 8 Demokratiets tilblivelse.                                                               
Nr. 9 Det berømte møde i Holstebro i 1885  
Nr. 10 Mindesten for 100-året for plantagens tilblivelse.      
Nr. 11 Mindesten for genforeningen af Sønderjylland  
Nr. 12 Folkemøderne i tiden efter 1930  
Nr. 13 Mindesten over Hansen-Sir  
Nr. 14 Mindesten over kong Frederik VII  
 

Siden er sidst opdateret 15.02.2012