Sir Lyngbjerg Plantage
 

Skoven er en enestående naturperle med et vidtforgrenet stisystem og et spændende og meget kuperet terræn, som er resterne af en randmoræne fra den sidste istid.

 

Skoven ligger lige nord for boligområdet Krunderup ca. 7 km nordvest for Holstebro.

På det højeste punkt i skoven (69 meter) - som i øvrigt var et af de højeste punkter i Holstebro Kommune - er der opsat et ca. 14 meter højt udsigtstårn med en storslået udsigt.

 

Stedet har været et af Vestjyllands vigtigste folkelige samlingssteder siden 1860-erne i lighed med f.eks. Ejer Bavnehøj, Skamlingsbanken og Himmelbjerget, og især de åndelige og politiske bevægelser i 1880-erne og 90-erne tiltrak tusindvis af folk.

   
 

 

Som andre steder i landet begyndte det folkelige liv her i årene efter 1864 med  skytteforeningsaktiviteter efterfulgt af "åndeligt opbyggelige" foredrag.

 

I 1879 blev der stiftet et aktieselskab, som gik i gang med at opkøbe en del af de daværende lyngklædte bakker og tilplante dem med det formål at skabe et kulturelt og folkeligt samlingssted.

I dag ejes plantagen af en forening.

 

Gennem tiderne er der i skoven rejst en mangfoldighed af monumenter og mindesten - den første i 1878 til minde om grundlovskongen Frederik VII, og senest i 1979 i forbindelse med markeringen af 100-årsdagen for beslutningen om bakkernes tilplantning.

I skoven er der i 2011 opført en overdækket friluftsscene og opsat borde og bænke, vejskilte, informationstavle på P-pladsen samt 14 informationstavler på en afmærket historisk rute.

Er man udelukkende interesseret i en vandre- eller motionstur, hvor pulsen sættes i vejret, er der afmærket en rute på henholdsvis 3- og 5 km.

Der er udarbejdet en informationsfolder med bl.a. vandreruterne.


Skovens parkeringsplads ligger på GPS-positionen:

56°24'15.4"N 8°32'52.6"E (WGS84) eller

56.404278, 8.547944 (WGS84 decimal)

         

 

Henvendelse til:

Formand for bestyrelsen, Kim Bak Kristensen, Skovlyst 14, Naur, 7500 Holstebro

TLF: 6162 1856, mail: bak.kristensen@email.dk 

Foreningens MobilePay: 325800 

Webmaster: peter@godrim.dk  

 

Siden er sidst opdateret 10.01.2024

 

 

Der sker noget i skoven - se arrangementer