Mindesten.      
 

I plantagen er der i tidens løb opstillet i alt 8 mindesmærker, som var datidens politiske manifestationer.

I dag er mindesmærkerne kulturhistorie og minder os om de mange folkelige møder, som fandt sted i bakkerne på Sir Lyngbjerg.

 

Sidste halvdel af 1800-tallet var kendetegnet ved forskellige bevægelser, som foregik på landet med venstrefolk og grundtvigianere i spidsen. En række af foretagsomme folk tog initiativ til rejsning af buster af konger, kendte personer eller lokale initiativrige folk.

 

Dette er også kendetegnet for Sir Lyngbjerg, hvor der i tiden fra 1878 blev rejst monumenter til minde for henholdsvis Kong Frederik VII og enkedronning Caroline Amalie.

 

To af egnes mest betydningsfulde mænd, andelsmanden Mads Bertelsen Bjerre og skolelæren Hansen-Sir er også blevet hædret for deres indsats til gavn for egnen.

 

 

  Frederik VII Enkedronning Caroline Amalie Stavnsbåndet Mads B. Bjerre Lærer Hansen-Sir 50 års stenen Genforeningen 100 års stenen  
     
 

Store nationale begivenheder som henholdsvis stavnsbåndets opløsning og genforeningen har også givet anledning til opsætning af mindesmærker, og endelig har folkene bag aktieselskabet Sir Lyngbjerg fundet det betimeligt at markere selskabets egen stiftelse med opsætning af mindestene ved sit 50- og 100-årsjubilæum.   

 
Frederik VII
 

Mindestenen for Kong Frederik VII.

 

Stenens indskrift lyder:

 

FREDERIK DEN SYVENDE – FØDT 6 OKTOBER 1808 – KONGE 20 JANUAR 1848 – DØD 15 NOVEMBER 1863

 

FOLKETS KÆRLIGHED MIN STYRKE

 

DET SKAL EI SKE! 1848-1849-1850.

 

REJST AF EGNENS BEBOERE 5 JUNI 1878 TIL MINDE OM GRUNDLOVENS GIVER. 

 

   
     
 

Mindestenen blev rejst grundlovsdag den 5. juni 1878 på initiativ af Naur-Sir skyttekreds med lærer Hansen-Sir i spidsen som en hyldest til grundlovens skaber.

(Datoen 5. juni 1849 omkranset af egeløv er indskrevet øverst på stenen)

Læs mere.

 
  Enkedronning      
 

Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie.

 

Stenens indskrift lyder:

 

ENKEDRONNING KAROLINE AMALIE GAV SIR SIN SKOLE 1841. HUN VIRKEDE FOR LIVET HER OG LIVET HISSET. SIRBOERNE SATTE DETTE MINDE 1881

 

Mindestene blev rejst den 28. juli 1881 af Sir-boerne som udtryk for deres taknemmelighed. Enkedronningen havde i 1841 skænket midler til opførelsen af Sir Skole og hentede den sønderjyske lærer Hansen-Sir til degneembedet i 1863.

Læs mere..

   
 

 

stavnsbåndet

     
 

Mindestenen for Stavnsbåndets opløsning.

 

Stenens indskrift lyder:

 

20. JUNI 1888. HUNDREDAARSDAGEN EFTER STAVNSBAANDET REJSTES DENNE STEN

 

Mindestenen blev rejst den 20. juni 1888 til minde om stavnsbåndets opløsning i 1788.

Læs mere..

 

   
 

 

hansen-Sir

 

   

 

 
 

Mindestenen for lærer Hansen-Sir.

 

Stenens indskrift lyder:

 

SØNDERJYDE AF MANDIG ID, FOLKELÆRER AF SJÆLDEN FLID, DIT VIRKE  PRÆGEDE EGNEN 1863 - 1922

 

Mindestenen, som er 2½ m høj og af bornholmsk sandsten, er udsmykket med Hansen-Sirs ansigtstræk, blev rejst den 28. september 1923 i taknemmelighed over Hansen-Sir, der som 20-årig sønderjysk lærer var blevet ansat i degneembedet i Sir Skole i 1863. Han var meget foretagsom og idérig - bl.a. medstifter af og formand for Naur-Sir skyttekreds og aktieselskabet, som stod bag tilplantningen af bakkerne i Sir-Lyngbjerg”.

Læs mere..

   
 

 

50-årsstenen

     
 

Mindestenen for 50-årsjubilæum.

 

Stenens indskrift lyder:

 

SLÆGTENS TAK FOR FÆDRES VIRKE 1879 – 1929.

 

Mindestenen blev rejst den 10. juni 1929 som en markering af 50-årsjubilæet for aktieselskabet ”Sir Lyngbjerg Plantages” stiftelse.

Læs mere..

 

   
 

genforeningen

     
 

Mindestenen for genforeningen.

 

Stenens indskrift lyder:

 

          SØNDERJYLLAND 1920

SVÆRDTID SVANDT. GROTID GRYER

 

 

På bagsiden står der:

UNGE I SIR REISTE STENEN 1930

 

Mindestenen blev rejst den 27. juli 1930 i anledning af 10-året for genforeningen med Sønderjylland i 1920.

Læs mere..

 

   
 

Mads Bjerre

     
 

Mindestenen for Mads Bertelsen Bjerre.

 

Stenens indskrift lyder:

 

MADS B. BJERRE 1848 – 1936

IDEERNES . LIVETS . SAMVIRKETS MAND

TIL GAVN OG ÆRE FOR EGN OG STAND

 

 

Mindestenen, udsmykket med Mads B. Bjerres ansigtstræk, blev rejst den 4. september 1938 som et minde over en af egnens mest foretagsomme mænd. Han stod bl.a. bag oprettelsen af Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening R.A.V., og havde desuden sammen med Hansen-Sir været banebrydende i arbejdet for tilplantningen af Sir Lyngbjerg.  

Læs mere..

   
 

100-årsstenen

     
 

Mindestenen for 100-årsjubilæum.

 

Stenens indskrift lyder:

 

1879 - 1979 SIR LYNGBJERG I HUNDREDE ÅR

 

Mindestenen blev rejst den 10. juni 1979 som en markering af 100-årsjubilæet for aktieselskabet ”Sir Lyngbjerg Plantages” stiftelse.

Læs mere..

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Artikel fra Hardsyssels årbog af daværende sognepræst i Naur-Sir, Niels Henrik Arendt   

Afsnittet "Monumenter og mindesmærker" fra bogen "Kunsten i Holstebro" af Olaf Sielemann

Artikel af Annette Lund, uge 23/2004 i Ugeavisen Vestjylland,

 

Siden er sidst opdateret 31.10.2006