Skovprojekt      
 

Sir Lyngbjerg Plantage blev i sin tid anlagt med det formål, at gøre stedet velegnet som rammen om folkelige, kirkelige og kulturelle møder.

Dette er stadig formålet, så derfor har selskabet bag plantagen i 2011 iværksat et udviklingsprojekt: ”Storslået natur- og kulturoplevelser for alle", som kan være med til at gøre plantagen mere tilgængelig for offentligheden og samtidig bevare stedets natur- og kulturarv.

Projektet omfattede opførelsen af en overdækket friluftsscene, opsætning af borde og bænke, vejskilte, informationstavle på P-pladsen samt 14 informationstavler på en afmærket historisk rute.

Ud over den historiske rute er der endvidere afmærket en 3 og 5-km motionsrute, samt en "nybegynderrute" til eleverne på Naur-Sir Skole.

Den overdækkede friluftsscene blev indviet lørdag den 3. september 2011, og den historiske rute blev åbnet officielt i forbindelse med arrangementet Sir Lyngbjerg Open by Night fredag den 21. oktober 2011.

Der er endvidere udarbejdet en folder om de nye muligheder i plantagen.

Bestyrelsen vil hermed gerne rette en varm tak til LAG, Holstebro for råd og vejledning samt deres medvirken ved tilvejebringelse af det finansielle grundlag. Endvidere sendes en stor tak til nedennævnte sponsorer, som har været med til at virkeliggøre projektet:

Siden er sidst opdateret 01.12.2011