Jagtdage i 2024 - 2025
Hvert år afholdes der fællesjagt i de to skove Sir Lyngbjerg Plantage og Ny Krunderup Plantage.

 

Datoerne for jagtsæsonen 2024/2025 er fastlagt til: 

Tirsdag den 8. oktober     kl. 09.00 – 13.00

Tirsdag den 5. november kl. 09.00 – 13.00

Tirsdag den 3. december  kl. 09.00 – 13.00

Tirsdag den 28. januar      kl. 09.00 – 13.00

 

På alle indfaldsveje og stier til skovområdet opsættes der skilte, der orienterer skovens gæster om, at skoven er lukket på grund af jagt.

Som en service over for folk bosiddende i egnen omkring skoven, har bestyrelsen besluttet at bekendtgøre jagtdagene i Naur-Sir Posten, således man i god tid inden jagten kan blive adviseret om lukningen. Som skovejerne er vi meget opsatte på, at folk trygt kan færdes i skoven.

 


Siden er sidst opdateret 05.05.2024