Jagtdage i 2019 - 2020

Hvert år afholdes der fællesjagt i de to skove Sir Lyngbjerg Plantage og Ny Krunderup Plantage.

 

Datoerne for jagtsæsonen 2019/2020 er fastlagt til: 

Onsdag den 9. oktober    kl. 09.00 – 14.00

Onsdag den 6. november kl. 09.00 – 14.00

Mandag den 9. december kl. 09.00 – 14.00

Onsdag den 15. januar     kl. 09.00 – 14.00

 

På alle indfaldsveje og stier til skovområdet opsættes der skilte, der orienterer skovens gæster om, at skoven er lukket på grund af jagt.

Som en service over for folk bosiddende i egnen omkring skoven, har bestyrelsen besluttet at bekendtgøre jagtdagene i Naur-Sir Posten, således man i god tid inden jagten kan blive adviseret om lukningen. Som skovejerne er vi meget opsatte på, at folk trygt kan færdes i skoven.

 

Siden er sidst opdateret 13.08.2019