Færdsel i privat skov

     
 

Reglerne om befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen er fastlagt  i Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 884 af 18.08.2004).

Med hjemmel heri, har miljøministeren udstedt en bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (BEK nr. 251 af 20.03.2005).

 

 

     
Siden er sidst opdateret 27.11.2006